Tag: Binh Dinh

Miss World Vietnam 2022 results: Do Thi Ha crowns Huynh Nguyen Mai Phuong in Quy Nhon, Binh Dinh

beauty pageant: Miss World Vietnam edition: 2nd date: August 12, 2022 venue: Merry Land, Quy Nhơn, Bình Định, Vietnam broadcaster: VTV3 hosts: Nguyên Khang, Thiên Vũ, Thụy Vân performers: Đức Tuấn, Hồ […]

Rate this: