Asia

Miss Universe China 2020 results: Rosie Zhu Xin crowns Jiaxin Sun in Nanjing, Jiangsu

 • beauty pageant: Miss Universe China
 • edition: 16th
 • venue: Nanjing, Jiangsu, China
 • date: December 9, 2020
 • host: Xue Yungfang

 

CANDIDATES

 1. Tianqiao Xie, Anhui
 2. Weijiao Chang, Anhui
 3. Xinling Tang, Anhui
 4. Chang Liu, Beijing
 5. Jiaxin Sun, Beijing
 6. Yanghan, Beijing
 7. Xiang Yan, Beijing
 8. Yujia Chen, Beijing
 9. Ke Chen, Chongqing
 10. Jing Lan, Chongqing
 11. Na Xiong, Chongqing
 12. Yan Fang, Chongqing
 13. Jiangbing Zheng, Fujian
 14. Lina Jiang, Fujian
 15. Qi Chen, Fujian
 16. Xiaojing Yang, Fujian
 17. Yao Meng, Fujian
 18. Nuoyin Deng, Guangdong
 19. Yinglin Tang, Guangdong
 20. Xinyuan Li, Guangdong
 21. Xinyue Zhang, Guangdong
 22. Zitong Wu, Guangdong
 23. Cuiyv Jiang, Guizhou
 24. Rongrui Tang, Guizhou
 25. Shan Wu, Guizhou
 26. Zixuan Zhou, Guizhou
 27. Ziyun Chen, Guizhou
 28. Meiqi Li, Hainan
 29. Linglin Kong, Hainan
 30. Shutong Li, Hainan
 31. Siming Yang, Hainan
 32. Xiao Wang, Hainan
 33. Linlin Hou, Hebei
 34. Sijia Zhang, Hebei
 35. Xinyi Zhang, Hebei
 36. Yunjie Liu, Hebei
 37. Ziyi Li, Hebei
 38. Ziyv Wang, Hebei
 39. Han Lan, Heilongjiang
 40. Longyv Ke, Heilongjiang
 41. Ruolan Nan, Heilongjiang
 42. Xinyu Guo, Heilongjiang
 43. Yingzhu Pei, Heilongjiang
 44. Yuxuan Jiang, Heilongjiang
 45. Lo Wong, Hong Kong
 46. Jiaqi Zhu, Jiangsu
 47. Shiqing Zhen, Jiangsu
 48. Tongtong Xu, Jiangsu
 49. Xiaoqing Li, Jiangsu
 50. Xiaoqing Tao, Jiangsu
 51. Xiaoxia Wang, Jiangsu
 52. Xiaoyu Shen, Jiangsu
 53. Fei Zheng, Jiangxi
 54. Xiaxue, Jiangxi
 55. Xinyv Wang, Jiangxi
 56. Bingyv Han, Liaoning
 57. Jianfei Ren, Liaoning
 58. Ying Yang, Liaoning
 59. Yuxi Jin, Liaoning
 60. Chenxi Lu, Neimenggu
 61. Rinai Sha, Neimenggu
 62. Yue Xin, Neimenggu
 63. Rigui Yi, Neimenggu
 64. Dan Wu, Shanghai
 65. Flora Ge, Shanghai
 66. Kewusaier, Shanghai
 67. Lian Zhu, Shanghai
 68. Meiling Zhao, Shanghai
 69. Qingqing Wang, Shanghai
 70. Sunjia, Shanghai
 71. Ronglian Dong, Shanxi
 72. Runhua Xue, Shanxi
 73. Saiwen Zhang, Shanxi
 74. Shuyi Li, Shanxi
 75. Yvhe Huang, Shanxi
 76. Jiali Chen, Sichuan
 77. Keyi Yang, Sichuan
 78. Weishu, Sichuan
 79. Yule Xu, Sichuan
 80. Yunxi Ran, Sichuan
 81. Yuxuan Zhang, Sichuan
 82. Qingying Shi, Xizang
 83. Jiaqi Wu, Zhejiang
 84. Nan Ruo, Zhejiang
 85. Yang Dan, Zhejiang
 86. Ying Huang, Zhejiang
 87. Ziyuan Su, Zhejiang

 

TOP 10

 1. Jiaxin Sun
 2. Dan Wu
 3. Yujia Chen
 4. Xinyuan Li
 5. Lo Wong
 6. Flora Ge

 

TOP 5

 1. Jiaxin Sun
 2. Dan Wu
 3. Yujia Chen
 4. Xinyuan Li
 5. Lo Wong

 

WINNERS

Placement 2019

2020

2nd runner-up Yujia Chen (Beijing)
1st runner-up Dan Wu (Shanghai)
Miss Universe China Rosie Zhu Xin (Heibei) Jiaxin Sun (Beijing)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.